POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Operator de date: Polyduct S.R.L.

Sediul social: Str. Gheorghe Doja, nr. 49A, Oradea
Nr. Ord. registru com.: J5/1298/2012
Cod fiscal: RO30523680
Adresa prelucrării efective a datelor: Str. Gheorghe Doja, nr. 49A, Oradea
Datele de contact de pe internet (adresa websiteului):
www.rezervoarepolietilena.ro
Număr de telefon:+40 359 808 449
E-mail: office@polyduct.ro
Reprezentant: Tőtős Tibor
Pentru a vizualiza informațiile publicate de Compania noastră pe webshopul www.rezervoarepolietilena.ro nu este necesar să furnizați date cu caracter personal.

Compania noastra primește automat următoarele date despre vizitatorii site-ului:
adresa IP a vizitatorului,
data vizitei;
subpagini și conținut vizualizat pe webshop.
Aceste date sunt utilizate de compania noastră exclusiv în scopul analizării site-ului web și al verificării funcționării în siguranță a site-ului web.

Date prelucrate
Când achiziționați un produs sau un serviciu și vizitați site-ul, procesăm anumite tipuri de informații. Acestea sunt descrise mai detaliat în paragrafele următoare.

Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu utilizatorii magazinelor web:
Nume
Firmă
Adresă
Număr fiscal
Contacte
Informații de facturare

Domeniul de aplicare al datelor prelucrate în legătură cu comenzile:

Data comenzii
Tipul și cantitatea produselor și serviciilor comandate
Prețurile produselor, serviciilor, costurilor
Metoda de plată și livrare

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în legătură cu funcționarea magazinului online, în vederea exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor, scopul prelucrării datelor fiind înregistrarea și executarea corespunzătoare a comenzilor, precum și îndeplinirea cerințelor legale aferente (contabilitate, impozitare).

Pot fi prelucrate doar acele datel cu caracter personal care sunt esențiale pentru realizarea scopului gestionării datelor și care sunt adecvate pentru atingerea acestui scop.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în măsura și pe perioada necesară atingerii scopului.

În timpul prelucrării datelor, este necesar să se asigure acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea datelor și, de asemenea, să se asigure că persoana vizată poate fi identificată numai pentru timpul necesar în scopul prelucrării datelor pentru care au fost înregistrate datele, cerințele pe care operatorul de date le respectă în orice moment.

Operatorul de date nu poate fi tras la răspundere în cazul în care orice neplăcere sau daună rezultă din faptul că datele furnizate sunt incorecte, eronate sau inexacte.

Operatorul de date este obligat să planifice și să pună în aplicare operațiunile de prelucrare a datelor astfel încât să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate atunci când aplică Legea privind protecția datelor și alte norme privind prelucrarea datelor.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:

GDPR, articolul 6 alineatul (1) litera (b) 

Corespondența cu Clienții: Dacă doriți să contactați Compania noastră, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în prezentul document sau pe webshop. Compania noastră va șterge toate e-mailurile primite de acesta (dacă nu se aplică alte reguli) împreună cu numele expeditorului, adresa de e-mail, data, ora și alte date cu caracter personal furnizate în mesaj după maxim cinci ani de la data comunicării.

Vă informăm că în cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract, sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal, astfel încât să vă putem îndeplini comanda. Nefurnizarea datelor va avea drept consecință faptul că nu vom putea procesa comanda dvs.

Gestionarea cookie-urilor

1.Cookie-urile specifice webshopurilor sunt așa-numitele "cookie-uri de sesiune protejate prin parolă", "cookie-uri pentru coșul de cumpărături" și "cookie-uri de securitate", a căror utilizare nu necesită consimțământul prealabil al persoanelor vizate.
2. Faptul prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Numărul unic de identificare, datele, orele
3. Persoane vizate: Toate persoanele care vizitează webshopul.
4. Scopul prelucrării datelor: Identificarea utilizatorilor, înregistrarea "coșului de cumpărături" și urmărirea vizitatorilor.
5. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:
Tipul cookie-ului: Cookie-uri de sesiune
Durata prelucrării datelor: Perioada până la sfârșitul sesiunii relevante pentru vizitatori
Domeniul de aplicare a datelor prelucrate: connect.sid
6. Identitatea potențialilor operatori de date care au dreptul de a accesa datele: Operatorul de date nu prelucrează date cu caracter personal cu ajutorul cookie-urilor.
7. Drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor: Persoana vizată are posibilitatea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente / Setări al browserelor, de obicei sub setările elementului de meniu Confidențialitate.
8. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Consimțământul persoanei vizate nu este necesar în cazul în care unicul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea unei comunicații printr-o rețea de comunicații electronice sau este strict necesar pentru ca furnizorul de servicii să furnizeze un serviciu al societății informaționale solicitat în mod expres de abonat sau utilizator.

Utilizare Google Analytics

1. Webshopul www.rezervoarepolietilena.ro utilizează Google Analytics, care este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează așa-numitele "cookie-uri", fișiere text care sunt salvate pe computerul dvs., ajutând astfel la analiza utilizării site-ului web vizitat de Utilizator.

2. Informațiile generate de cookie despre webshopul vizitat de Utilizator sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate. Prin activarea anonimizării IP-ului, Google va scurta adresa IP a Utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European.

3. Adresa IP completă va fi transmisă numai către un server Google din SUA și scurtată acolo în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care Utilizatorul a utilizat site-ul web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului web și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului.

4. Adresa IP transmisă de browserul Utilizatorului în cadrul Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date ale Google. Utilizatorul poate preveni stocarea cookie-urilor prin setarea browser-ului său în consecință, cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, nu toate funcțiile webshopului pot fi pe deplin utilizabile. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) prin cookie-uri prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următorul link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Prelucrarea datelor

În cazul în care Operatorul de date utilizează o persoană împuternicită de operator, trebuie respectate și aplicate următoarele reguli:

Operatorul de date răspunde în fața persoanei împuternicite de operator pentru legalitatea instrucțiunilor pentru operațiunile de prelucrare a datelor.
În cadrul activităților persoanei împuternicite de operator și în limitele definite de operatorul de date, acesta este responsabil pentru prelucrarea, modificarea, ștergerea, transmiterea și divulgarea datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator nu poate angaja nicio altă persoană împuternicită de operator în desfășurarea activităților sale.
Persoana împuternicită de operator nu poate lua nicio decizie de fond cu privire la prelucrarea datelor, poate prelucra datele cu caracter personal de care a luat cunoștință numai în conformitate cu prevederile Operatorului de date, nu poate efectua prelucrarea datelor în scopuri proprii și este obligată să stocheze și să păstreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Operatorului de date.

Articolul 33 din Regulamentul UE 2016/679. în conformitate cu Secțiunea 2, persoana împuternicită de operator notifică Operatorului de date încălcarea securității datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate după ce a luat cunoștință de aceasta.
Operatorul de date transferă date cu caracter personal numai dacă temeiul său juridic este clar, dacă este specificat scopul și identitatea destinatarului transferului de date.

Puteți găsi lista procesatorilor de date angajați de Companie în Politica de confidențialitate și gestionare a datelor a societății Polyduct S.R.L., pe care o puteți vizualiza tot aici.

Drepturile persoanelor vizate

1. Dreptul la informare prealabilă: Persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la faptele și informațiile legate de prelucrarea datelor înainte de începerea prelucrării datelor. (Articolele 13-14)

2. Dreptul de acces al persoanei vizate: Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal și la informațiile conexe specificate în regulament. (articolul 15).

3. Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. (articolul 16).

4. Dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"): Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre motivele prevăzute în regulament. (Articolul 17)

5. Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care sunt îndeplinite condițiile specificate în regulament. (Articolul 18)

6. Obligația de notificare legată de rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de restricționarea prelucrării: Operatorul comunică orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. La cererea persoanei vizate, operatorul de date îl informează cu privire la acești destinatari. (Articolul 19)

(7) Dreptul la portabilitatea datelor: Sub rezerva condițiilor prevăzute în regulament, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. (Articolul 20)

8. Dreptul la opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment datelor sale cu caracter personal care o privesc în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) din regulament (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul) sau litera (f) (prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de un terț). (Articolul 21)

(9) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod semnificativ în mod similar. (Articolul 22)

Alineatul precedent nu se aplică în cazul în care decizia necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date;
este posibil prin legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime; sau
Se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

(10) Restricții: dreptul Uniunii sau al statelor membre la care este supus operatorul sau persoana împuternicită de operator poate restricționa, prin intermediul legislației, drepturile și obligațiile prevăzute la articolele 12-22 și la articolul 34 și la articolele 12-22 (articolul 23).

11. Comunicarea către persoana vizată a încălcării securității datelor cu caracter personal: În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este de natură să conducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Operatorul comunică persoanei vizate încălcarea securității datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. (Articolul 34)

12. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (dreptul la o cale de atac administrativă): Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere ún cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă Regulamentul. (Articolul 77)

(13) Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei autorități de supraveghere: Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a autorității de supraveghere care o vizează sau în cazul în care autoritatea de supraveghere nu soluționează plângerea sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la evoluția sau rezultatul plângerii depuse. (Articolul 78)

14. Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator: Orice persoană vizată are dreptul la o cale de atac eficientă în cazul în care consideră că drepturile sale în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal în conformitate cu prezentul regulament. (Articolul 79)

Transfer de informații

Operatorul de date nu transferă datele cu caracter personal furnizate unei țări terțe sau unei organizații internaționale. Stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu politica noastră de confidențialitate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și cu Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare.

Securitate

Operatorul de date este obligat să asigure securitatea datelor și este, de asemenea, obligat să ia măsurile tehnice și organizatorice și să stabilească normele procedurale necesare pentru aplicarea prezentei legi și a altor norme de protecție și confidențialitate a datelor.

În special, datele trebuie să fie protejate prin măsuri adecvate împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii neautorizate, precum și împotriva distrugerii și deteriorării accidentale, precum și împotriva inaccesibilității cauzate de schimbările tehnologice utilizate.

Operatorul de date trebuie să respecte în orice moment aceste cerințe, cu respectarea în cea mai mare măsură a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor vizate.

Webshopul nostru poate conține link-uri către alte site-uri.

Dacă aveți nelămuriri legat de cele menționate, puteți găsi mai multe informații în Termeni și condiții sau ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@polyduct.ro.


Condițiile noastre de livrare

Produsele vândute de societatea noastră sunt livrate cu diferite metode la cumpărătorii noștri.
Costul de livrare